Skip to content Skip to footer

Advokát

JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová

JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 získala akademický titul JUDr. V súčasnosti pôsobí ako advokát. Pôsobila ako podpredsedníčka Rozhodovacej rady Slovenskej plaveckej federácie. Má skúsenosti s prednášateľskou činnosťou a prípravou legislatívnych návrhov (návrh zákona o verejných zbierkach, účasť na tvorbe návrhu zákona o športe). Je autorom odborných článkov z oblasti územnej samosprávy a tretieho sektora. Je spoluautorom komentára k zákonu o dobrovoľníctve publikovanom na Centrálnom portále pre neziskový sektor. Podieľala sa tiež na tvorbe Veľkého komentára k zákonu o priestupkoch z dielne vydavateľstva EUROKÓDEX a bola konzultantom pracovnej skupiny tvorcov zákona č. 440/2015 Z. z. o športe pre oblasť priestupkov.

JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová
E-mail: vicova@vsak.eu
Phone: 0904 910 683